Styrelsemöte januari

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 januari klockan 18:30. Mötet hålls online pga pandemin. Om du som medlem är intresserad av att delta, kontakta Hans (uppgifter på kontaktsidan).