Styrelsemöte januari

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 januari klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!