Bli medlem

”Hässleholms Flygklubb är en ideell förening som verkar för att sprida information om flyg, hålla flygfält inom kommunen samt ge tillfälle till flygning för intresserade utövare.”

Hässleholms Flygklubb startade sin verksamhet 1969. Idag är vi en aktiv flygklubb med cirka 50 medlemmar. Vi sköter själva driften av kommunens flygplats, och utbildar dem som är intresserade av att ta flygcertifikat i godkänd flygskola. Klubben är organiserad i KSAK och Flygsportförbundet, som är de två nationella förbunden för motorflygare.

Aktiviteter

Flygklubben finns till för att medlemmarna ska kunna flyga. Tillsammans gör vi kul saker tillsammans runt & med flyg – resor, utflykter, nav- och landningsövningar. Att hålla flygskola ställer krav på medlemmarna om fortbildning. På vintern ligger fokus på gemenskap mer än flygaktiviteter. På sommaren bjuder vi in hela flyg-Sverige till våra våffel-flyin! För att allt detta ska bli möjligt kräver vi att du som är medlem hos oss ställer upp och bidrar till verksamheten. Ingen insats är för liten – varje insats gör skillnad!

Medlemsansökan

Medlemsansökan laddar du ned här – PDF. Fyll i och sänd till klubben via e-post eller post. Ange helt personnummer i ansökan (krävs av bidragsgivande huvudförbund). Huvudmedlem är du om du bara är medlem i en flygklubb, eller är elev hos oss. Gästmedlem är den som har huvudmedlemskap i annan flygklubb ansluten till KSAK. Bli stödmedlem om du vill ha kontakt med klubben men inte är aktiv pilot.

Årsavgifter

Medlemsavgifter från och med 2024 (kalenderår). Faktura skickas via e-post från klubben för inbetalning av medlemsavgift, till dig som är huvud- respektive gästmedlem. Stödmedlem och ny medlem ombesörjer själv inbetalning av medlemsavgift.

  • Huvudmedlem (inkl. KSAK, KSAK Motorflygförbundet och Flygsportförbundet) 1840 kr
  • Ungdomsmedlem (till och med året medlem fyller 25 år) 1430 kr
  • Gästmedlem 1300 kr
  • Stödmedlem 250 kr

Årsavgiften baseras på 1300 kr till klubben plus centrala avgifter. Betalning till bankgiro 414-9720. Medlem som ej har erlagt medlemsavgift får ej lov att nyttja klubbens material & anläggning.

Arbetsplikt för huvudmedlemmar

Flygklubben tillämpar arbetsplikt. Huvudmedlem förväntas ställa upp på 10 timmars klubbarbete per år. Praktiskt fungerar det så att alla medlemmar påförs ett arbetspliktsbelopp om 1000 kr per år, motsvarande 10 timmars arbete. Utför man något arbete för klubben så rapporterar man detta till kassören. När nästa årsavgift ska betalas, så kommer årsavgiften att ökas med återstående arbetsplikt.

Nycklar

Nycklar till anläggningen lämnas ut till huvud- och gästmedlemmar mot deposition, för närvarande 500 kr. Nycklarna är klubbens egendom och skall återlämnas vid utträde, varpå deposition återbetalas.

Flygtimpriser 2024

Betalning av flygtid sker via faktura som sänds till din e-postadress när du loggar din flygning i myWebLog. Flygtimpriser avser ”airborn”. Minsta debiterade avgift för flygning motsvarar 20 minuter. Timpriserna justeras efter styrelsebeslut.

  • SE-VSA: 950 kr/h (gäller från 2024-04-04)

Skolflygning & teoriavgift

Från och med hösten 2015 tar flygklubben ut en engångsavgift för teoriutbildningen av elever. Avgiften bestäms av styrelsen. Avgiften återbetalas ej vid avbruten utbildning.