Styrelsemöte november

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 november klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!