NOTAM: banan ej snöröjd

Bana 04/22 ej snöröjd och landning bör ej göras utan att kontrollera med fältansvarig.