Styrelsemöte mars

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 3 mars klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!