Styrelsemöte februari

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 februari klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!