Styrelsemöte maj

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 8 maj klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!