Styrelsemöte april

Nästa styrelsemöte äger rum den 3e april, klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!