Styrelsemöte maj

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 maj klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!