Styrelsemöte juni

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 juni klockan 18:30.