Styrelsemöte maj

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 19 maj klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!