Styrelsemöte april

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 april klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!