Styrelsemöte januari

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 12 januari, klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna.