Styrelsemöte februari

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 februari, klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!