Styrelsemöte februari

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 17 februari klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!