Årsmöte 2022

Årsmöte för Hässleholms Flygklubb äger rum i klubbstugan den 13 mars klockan 15:00. Kallelse går med e-post till medlemmar och handlingar görs tillgängliga i myWebLog.