Styrelsemöte april

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 april i klubbstugan klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!