NOTAM blött på banan

Vissa ytor på banan är så mjuka att det inte går att vända eller taxa på dem. Ring ALLTID fältansvarig innan besök.