Årsmöte 2017 – den 19/3 klockan 15:00

Medlemmar i Hässleholms Flygklubb kallas härmed till årsmöte 2017. Den 19 mars klockan 15:00 äger detta rum. Handlingar till mötet kommer att publiceras i god tid.