Styrelsemöte september

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 20 september klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!