Styrelsemöte september

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan, den 21 september klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!