Styrelsemöte oktober

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag den 18 oktober klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!