Styrelsemöte oktober

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 oktober, klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!