Styrelsemöte november

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 23 november klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!