Styrelsemöte juni

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 4 juni klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!