Styrelsemöte augusti

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 augusti klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!