Styrelsemöte april

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 14 april klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!