Lär dig flyga

Det finns flera anledningar till varför man väljer att ta ett flygcertifikat, men alla som gör det kan intyga att flygning är fantastiskt! Man behöver inte ha perfekt syn och hörsel, vara elitidrottare eller snille för att kunna flyga. Däremot måste man vara beredd att satsa en hel del fritid och energi för att få flygcertifikat.

Läs mer om flygutbildningen hos oss i Hässleholms Flygklubb på denna sida. Vill du ha mer information, eller komma i kontakt med en flyglärare för provlektion, så kontakta oss.

Foto: Mats Stålhammar

Flygutbildning på UL-flyg

Utbildning till förarcertifikat för UL kan påbörjas när du har fyllt 16 år. Certifikat kan fås när du har fyllt 17. Efter att ha provat på UL-flyg med en provlektion för lärare, är du redo för att påbörja din utbildning. Först måste du ansöka om ett elevtillstånd. Man söker på speciell blankett och bifogar personbevis och läkarintyg. Detta får du hjälp med på flygklubben.

Du kommer att beställa ett kurspaket med teoriböcker, material för flygplanering och flygloggbok. När du har fått ditt elevgodkännande är det bara att köra igång. Flygutbildningen omfattar minst 20 timmar, varav 5 timmar är ensamflygning. I praktiken skall du räkna med att det åtgår några fler timmar.

Första tiden flyger du tillsammans med UL-flyginstruktör och lär dig tekniken steg för steg. Mycket tid kommer att tillbringas med att träna start och landning, eftersom det tillhör de svåraste momenten. Du kommer också att lära dig hitta i lufthavet, där finns ju inga skyltar! När du framgångsrikt lärt dig flyga på säkert sätt kommer du att få flyga ensam.

Den första ensamflygningen är något man alltid minns. Resten av utbildningen sker omväxlande som ensamflygning och flygning med lärare. När du har avverkat hela kursprogrammet kommer du att examensflyga för klubbens skolchef och din flygning granskas noga. Efter godkännande ska du flyga själv i 10 timmar till, innan du får ta med dig din första passagerare.

Teoretiska studier

Teoriutbildningen läggs vanligtvis under vintern, med en träff i veckan. Efter varje ämne har lästs skrivs ett prov, och så går man på nästa ämne. Teorin bedrivs som självstudier, med träffarna som en möjlighet till förtydligande och diskussion.

Teorikurserna omfattar:

 • Luftfartyg generellt: hur flygplan är byggda.
 • Flygningens grundprinciper: aerodynamik, varför flyger flygplan.
 • Luftfartssystem: bestämmelser och trafikregler.
 • Flygradiotelefoni: att lära sig prata i flygradion och regler för detta.
 • Navigation: att lära sig hitta i lufthavet med och utan moderna hjälpmedel.
 • Flygoperativa procedurer: hur indelas luftrummet, var får man flyga och hur?
 • Prestanda & färdplanering: flygplanets handbok, bränsleförbrukning etc.
 • Människans förutsättningar och begränsningar: medicin och psykologi ur ett flygperspektiv.
 • Meteorologi: grundläggande om atmosfären och vädersystem. Att förutse väder.

Vad kostar det?

Kostnaden är högst individuell, men räkna med minst 40000 kr. Det är inte ett paketpris, kostnaden påverkas av hur aktiv du själv är samt givetvis av att vi alla är olika, och lär oss olika snabbt.

Checklista

Du behöver ej elevtillstånd förrän du skall flyga själv för första gången (EK). För att få elevtillstånd krävs nedanstående. Observera att vi verkligen rekommenderar att du skaffar elevtillstånd så fort som du börjar, så att du inte riskerar att nekas tillstånd när du redan har kommit långt i utbildningen!

 • Att du är minst 17 år (någon övre åldersgräns finns inte).
 • Ansökan gjord på Transportstyrelsens blankett, ladda ner här (PDF-format).
 • Läkarundersökning (flygläkare har erforderliga blanketter). Vi kan ge tips om närmsta flygläkare, eller gå in på Transportstyrelsen för att söka själv.

Elevgodkännandet gäller två år från månaden för läkarundersökningen. Vi på flygklubben hjälper dig med eventuella frågor som uppstår.