Vad är UL-flyg?

”Med ett flygcert i handen öppnar sig en helt ny värld, långt från motorvägar och incheckningsdiskar!”

Ett ultralätt flygplan i klassen UL-B är ett tvåsitsigt flygplan vars maximala flygvikt inte får överskrida 450 kg. Den lägsta flygfarten, stallfarten, skall högst vara 65 km/tim. Både personer, bagage och bränsle räknas med i vikten.

UL-B är de UL-flygplan, som är roderstyrda, precis som andra flygplan. De ser ut som vanliga flygplan och flygs som vanliga flygplan. UL-B är konstruerat för att flygas när det är som roligast att flyga – i dagsljus och någorlunda lungt väder. UL-B flygs under VFR-regler, vilket betyder under förutsättningar som gör att ”du kan se, och bli sedd”.

Det finns många olika UL-flyg med varierande egenskaper, men ett nytt flygplan färdas i cirka 170-230 km/h och drar cirka 15-17 liter helt blyfri bensin per timme. Det går alltså utmärkt att göra både kortare resor inomlands såväl som längre resor en bra bit ner i Europa. De flesta länder inom EU godkänner att svenska UL-flyg flyger i deras luftrum utan speciella tillstånd. Med ett flygcert i handen öppnar sig en helt ny värld, långt från motorvägar och incheckningsdiskar!