Styrelsemöte januari

Nästa styrelsemöte äger rum den 15/1 klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!