Styrelsemöte oktober

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 oktober klockan 18.30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!