Styrelsemöte oktober

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 oktober, klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna.