Styrelsemöte oktober

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 oktober, 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!