Styrelsemöte november

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 24 november 18:30. Alla medlemmar är välkomna!