Styrelsemöte november

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 november, klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!