Styrelsemöte maj

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 maj, klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!