Styrelsemöte maj

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 17 maj, klockan 18.30. Alla gutter & jenter är välkomna!