Styrelsemöte januari

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan, måndag 13/1 klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!