Styrelsemöte januari

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 14 januari klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!