Styrelsemöte februari

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan, måndag 17/2 klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!