Styrelsemöte februari

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan tisdag 18 februari klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!