Styrelsemöte februari

Nästa styrelsemöte äger rum den 12/2, klockan 18:30, i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna!