Styrelsemöte februari – OBS! Nytt datum.

Nästa styrelsemöte äger rum 18/2, klockan 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är välkomna. OBS! Nytt datum!