Styrelsemöte februari

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan, söndag 22/2 klockan 17:00. Alla medlemmar är välkomna!