Styrelsemöte augusti

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 25 augusti klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!