Styrelsemöte augusti

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan klockan 18:30 den 20/8. Alla medlemmar är välkomna.