Styrelsemöte april

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 april, 18:30 i klubbstugan. Alla medlemmar är som vanligt välkomna!