Årsmöte 2021 – online

Årsmöte 2021 hålls söndag 21 mars 15:00. Denna gång online på grund av pågående pandemi. Länk till mötet och handlingar skickas till medlemmar via myWebLog. Om du har frågor kontakta ordförande Per-Ola eller någon i styrelsen. Varmt välkommen!