Styrelsemöte september

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan den 17 september, klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna.