Styrelsemöte september

Nästa styrelsemöte äger rum i klubbstugan, den 18 september klockan 18:30. Alla medlemmar är välkomna!